ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ

What is Republic of the Union of Myanmar
 Ⅰယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး

Ⅰယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး

ယခုအချိန်အထိဂျပန်နှင့်မြန်မာအကြားရှိအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္variousများသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်များအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းအပါအ ၀ င်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေကြသည်။

 Ⅱစီးပွားရေးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

Ⅱစီးပွားရေးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော ဦး နေ ၀ င်းအစိုးရသည်စိုက်ပျိုးရေးမှအပအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအားပြည်သူပိုင်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောဆိုရှယ်လစ်မူဝါဒများကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ...

ဥက္ကဌထံမှ နှုတ်ခွန်းဆက်သလွှာ

ဥက္ကဌထံမှ နှုတ်ခွန်းဆက်သလွှာ

ဤအဖွဲ့သည် Koichi Fujiwara ဖြစ်ပြီးသူသည်ဗဟိုဂျပန်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးချစ်ကြည်ရေးအသင်း၏ဥက္ကchairman္ဌဖြစ်လာသည်။ အသင်း၏သူငယ်ချင်းနှင့်ဒါရိုက်တာ Mr.Takase ၏မြန်မာနိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်းသို့ကျွန်တော်လည်ပတ်ချိန် မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးသည်စတင်ခဲ့သည်။

အနာဂတ်မူဝါဒ